RiCubio® S

 • Max. length of cable: 50 m
 • DN 50 - DN 300

RiCubio® M

 • Max. length of cable: 60 m
 • DN 70 - DN 300

Push reel small, analog

 • Max. length of cable: 40 m
 • DN 50 - DN 300

Push reel middle, analog

 • Max. length of cable: 60 m
 • DN 50 - DN 300

RI 1320 SLC

 • Max. length of cable: 20 m
 • DN 15 - DN 40

RI 2020 SLC

 • Max. length of cable: 25 m
 • DN 25 - DN 80

RI 25 SLC

 • Max. length of cable: 25 m
 • DN 50 - DN 150

RiMaxio®

 • Max. length of cable: 60 m
 • DN 50 - DN 150

RiCubio® Fluid

 • Max. length of cable: 120 m
 • DN 50 - DN 300

RiDrive Mobile

 • DN 90 - DN 600

FW 90 L axial

 • DN 90 - DN 150

FW 90 L basic

 • DN 100 - DN 250

FW 90 L option

 • DN 300 - DN 600

FW 90 L option E

 • DN 300 - DN 600

FW 150 L basic

 • DN 150 - DN 800

FW 150 L option

 • DN 800 - DN 1200

RiSat Fluid

 • DN 200 - DN 800